MENU
BOOK NOW
UNLOCK OUR PRIVATE DEAL
Only for booking directly to the hotel

Gain Access to Exclusive Rates After Signing Up

No, Thanks

Best Rate Guarante

(4 - 15 years.)

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายด้านการลดผลกระทบของโรงแรมต่อสิ่งแวดล้อม/ การช่วยเหลือค้ำจุนชุมชน/ สวัสดิการพนักงาน
พาราไดซ์ เกาะยาว และเซเรนนาต้า โฮเทลแอนด์รีสอร์ทกรุ๊ป ได้ประยุกต์ใช้ความคิดของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในข้อความแถลงการณ์ของบริษัทซึ่งรวมถึงสวัสดิภาพของพนักงาน, การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและการปกป้องธรรมชาติ  พวกเราให้งานแก่คนท้องถิ่นและให้อำนาจพวกเขาทำงานในระดับมาตรฐานของมืออาชีพด้านงานบริการและสอนพวกเขาให้รักษาธรรมชาติโดยรอบ พิจารณาในการมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบ, พวกเราเป็นบริษัทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังใส่ใจต่อชุมชนท้องถิ่นและธรรมชาติ
 
นโยบายด้านล่างสรุปหลักการของทางรีสอร์ท: 
  1. รักษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของรีสอร์ทและอนุรักษ์ต้นไม้ท้องถิ่นและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รักษาที่อยู่อาศัยของนกเหงือกและสัตว์สายพันธุ์อื่นที่อยู่บริเวณรีสอร์ท รีสอร์ทของเราตั้งอยู่ในป่าและเรามีโครงการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของป่าโดยปลูกต้นไม้ใหม่ทุกเดือน นอกจากโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มเป็นประจำแล้ว, คู่แต่งงานยังได้ปลูกต้นมะพร้าวเป็นที่ระลึกถึงวันแต่งงานอีกด้วย
  2. ช่วยลดโลกร้อนโดยการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรและเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เรายังผลิตผักและสมุนไพรออแกนิคในสวนของเรา เราเชิญลูกค้ามาชมสวนและเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย นอกจากการนำผักและสมุนไพรมาใช้ในการปรุงอาหารในร้านอาหารของเรา, ลูกค้าสามารถเลือกผัก และสมุนไพรมาปรุงอาหารเมื่อลูกค้าลงเรียนคอร์สทำอาหารของเรา
  3. จัดการและควบคุมการกำจัดน้ำเสียเพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและเรายังทำอย่างดีที่สุดในการรักษาน้ำและพลังงาน แต่ละแผนกทำตามแผนงานในการปิดเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน เรามีนโยบายปิดไฟบริเวณรอบๆรีสอร์ทซึ่งไม่ได้ใช้ ไฟตามชายหาดทำงานตามการตั้งเวลาและ มินิบาร์จะถูกดึงปลั๊กออกในกรณีที่ห้องพักนั้นไม่มีลูกค้า รีสอร์ทของเรามีนโยบายและจุดประสงค์ที่ชัดเจนที่จะนำภาชนะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ พนักงานของเราได้รับการศึกษาในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและเราใช้ถุงผ้าทุกครั้งที่มีโอกาส
  4. จำกัดจำนวนขยะและรับผิดชอบในการกำจัดของเสีย เพื่อเป็นการไม่สร้างภาระแก่ชุมชนท้องถิ่น พนักงานของพวกเราแยกขยะอย่างถูกวิธี  ถังขยะไม้ไผ่ในบริเวณรับรองลูกค้าถูกแยกเป็นถังขยะสำหรับขยะรีไซเคิลและขยะไม่รีไซเคิล ขยะรีไซเคิลของเราถูกส่งต่อไปยังบริษัทรีไซเคิลขยะ
  5. รับสมัครชาวชุมชนท้องถิ่นจากเกาะเพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากท้องถิ่นซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภายในชุมชน สร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมของชาวชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสวัสดิภาพของชาวชุมชน
  6. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความชอบธรรมตามกฎหมายแรงงาน สร้างระบบการสนับสนุนทางสังคมสำหรับพนักงานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในผลประโยชน์ของสวัสดิการพนักงานและนโยบายของฝ่ายบุคลากร (ผ่านทางคณะกรรมการของพนักงาน)
  7. รีสอร์ทของเราห้ามสูบบุหรี่ เราใส่ใจในสุขภาพของลูกค้าและพนักงาน ดังนั้นในห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางเป็นเขตงดสูบบุหรี่ นโยบายของเราสอดคล้องกับกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ของประเทศไทย
 
 
 
 
น้ำใจจากกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท SERENATA สู่สังคม
 
             เซเรนนาต้า โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท กรุ๊ป (SERENATA Hotels & Resorts Group) เป็นกลุ่มธุรกิจรีสอร์ทสไตล์บูติกโฮเทลมากกว่า 17 แห่งใน 8 จังหวัด อาทิ กรุงเทพ กาญจนบุรี หัวหิน พังงา(เกาะยาวน้อย) หัวหิน  สุโขทัย ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย ที่นำเสนอจุดเด่นแต่ละรีสอร์ทผ่านเอกลักษณ์ มนต์เสน่ห์แห่งรากเหง้าวัฒนธรรมจากแต่ละท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านสถาปัตยกรรม ธรรมชาติเเวดล้อม วิถีชีวิต อาหารการกิน วัฒนธรรมความเป็นอยู่ รวมทั้งผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆ ที่เรามุ่งหมายที่จะสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชุมชนที่ดีขึ้นให้ผู้คนท้องถิ่นมีรายได้จากการทำงานที่รีสอร์ทหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ปลูกผักขายรีสอร์ทโดยเราให้ความรู้เเละฝึกอบรม เพื่อเกื้อหนุนให้ธุรกิจและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนเเละมีความสุข
 
             ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เราให้ความสำคัญด้านการเป็นธุรกิจสีเขียว ดังพันธกิจหลักที่เรายึดถือตลอดมาเเละในปี 2563 เซเรนนาต้า ออกเเคมเปญ Stay Green, Stay SERENATA ที่เราเเสดงเจตนารมณ์ที่เเรงกล้าในการมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างระบบการบริหารจัดการขยะในแต่ละรีสอร์ท การประยุกต์วัสดุเหลือใช้ วัสดุที่หาได้จากท้องถิ่นมาประดับ ตกแต่งรีสอร์ท หรือเเม้กระทั่งใช้เเรงงานท้องถิ่น  การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกทั้งในตัวรีสอร์ท แขกผู้เข้าพัก รวมถึงพนักงานในสำนักงานส่วนกลาง รณรงค์ลดใช้ขวดเเละแก้วน้ำพลาสติก ดังเช่น ของที่ระลึก ของขวัญปีใหม่อย่างภาชนะจากฟางข้าว วัสดุธรรมชาติ แก้วเก็บความเย็น ฯลฯ ที่เราส่งต่อแนวคิดรักษ์โลกนี้สู่พันธมิตรทางธุรกิจของเราในทุกๆ ปี
 
             ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เนื่องด้วยนโยบายของทางเซเรนนาต้าที่มุ่งมั่นสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ชุมชน เช่น บริจาคเงินให้มูลนิธิ หรือจัดตั้งมูลนิธิต่างๆ เรายังเป็นธุรกิจใจดีอาสานำบริการจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือของเรา เข้าร่วมระดมทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมผ่าน Socialgiver   แพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่องมานานหลายปี พร้อมทั้งมอบโอกาสให้กับผู้คนอีกหลายชีวิต ผ่านไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศแห่งการให้ ผ่านการ “ช็อป” และ “ช่วย” ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Socialgiver ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเรื่องอนุรักษ์สัตว์ป่า มอบโอกาสทางการศึกษา ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ปกป้องสตรี สนับสนุนสุขอนามัย ฟื้นฟูป่า เป็นต้น 
 
             โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เราร่วมกับ Social Giver ส่งกำลังใจให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน ผ่านการสนับสนุนเงินสดจำนวนหนึ่ง เเละการออก Voucher รีสอร์ทในเครือของเราเพื่อนำไปขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งผู้ที่ซื้อ Voucher ดังกล่าวผ่าน Social Giver นั้น นอกจากจะได้ไปพักผ่อนในบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติที่รีสอร์ทของเราหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว (ใช้ได้ถึง 30 พ.ย.63) ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังทรัพย์ เพราะรายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบเข้ากองทุน Covid-19 Fund for Thailand เพื่อซื้อชุดป้องกันเชื้อ (PPE) รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อส่งต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 40 แห่งทั่วประเทศ
 
             **ทุก 200 บาท สามารถมอบอุปกรณ์ป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (PPE) ให้แก่บุคลากรทางแพทย์ 1 คน
แม้ในสภาวะที่ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์ดังกล่าว ทว่าผู้บริหารของเรากลับมีแนวคิดที่ต้องการช่วยเหลือสังคม เพื่อผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน แน่นอนว่าการจะฝ่าฟันไปได้ ไม่ใช่เพียงแค่ใคร ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่จำเป็นต้องร่วมแรง ร่วมใจฝ่าไปด้วยกัน ดังแนวคิดที่ยึดถือนี้
 
 
             “ปกติกลุ่มโรงแรมเเละรีสอร์ทเซเรนนาต้าของเรา ได้ร่วมมือช่วยเหลือสังคมเเละสิ่งเเวดล้อมกับทาง Social Giver ในการส่งเสริมโครงการเพื่อสังคมต่างๆ อยู่แล้ว โดยเฉพาะป่าไม้  ชุมชน สัตว์ป่ามาเป็นเวลาหลายปี  ครั้งนี้ไวรัสระบาดที่รุนแรงและมีผลกระทบกับคนทั่วไปจำนวนมากเเละทุกระดับชั้น เรามีความเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อเเพทย์ พยาบาล  ชุมชนท่องถิ่นเเละเเรงงานที่หาเช้ากินค่ำ เราเลยเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นปกติ เเม้เราไม่สามารถช่วยเหลือได้ทั้งหมดทุกคนทั้งประเทศ เเต่เราก็จะพยายามช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากจากสถานการณ์นี้ให้ได้มากที่สุดตราบที่เรามีกำลัง เราก็ยินดีที่ได้เป็นอีกหนึ่งกำลังในการฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน”
 
คุณชัชวาล ศูรางกูร               
Executive Director               
 
ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการ
 
ช็อป=ช่วย Voucher หยุดเชื้อ สู้ภัยโควิด
SERENATA Hotels & Resorts x Socialgiver ขอเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนฮีโร่ชุดขาว เพียงคุณซื้อ Voucher รีสอร์ทในเครือ SERENATA Hotels & Resorts ซึ่งสามารถเก็บไว้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 พ.ย.63
พิเศษสำหรับ Socialgiver: Promotion code "SOGIV"
(ส่วนลดเพิ่ม 10% จากราคาขายหน้าเว็บไซต์)
 
รายละเอียดเพิ่มเติมและการซื้อ Voucher รีสอร์ทในเครือของเรา :
 
รายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กองทุน • https://www.socialgiver.com/th/give/covid19-fund-in-thailand
นำไปซื้อชุดป้องกันเชื้อ (PPE) รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อส่งต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 40 แห่งทั่วประเทศ
**ทุก 200 บาท สามารถมอบอุปกรณ์ป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (PPE) ให้แก่บุคลากรทางแพทย์ 1 คน
จบโควิดนี้ นอกจากจะได้ไปเที่ยวให้สมกับที่กักตัวมานานแล้ว ยังได้เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุน ให้ฮีโร่ชุดขาวของเรา ฝ่าภัยโควิดครั้งนี้ไปด้วยกันอีกด้วย แล้วมาสู้ไปด้วยกันนะคะ
 
#wewillwintogether #SERENATAhotels #Socialgiver #ช็อปเท่ากับช่วย #Voucherสู้โควิด #Voucherหยุดเชื้อ #ฮีโร่ชุดขาว 

พาราไดซ์เกาะยาว

สื่อประชาสัมพันธ์

นโยบาย

ที่อยู่

24 หมู่ 4, ตำบล เกาะยาวน้อย, อำเภอ เกาะยาว, จังหวัด พังงา 82160

คำถาม

ติดต่อเรา

หรือติดต่อกับทีมงานพาราไดซ์เกาะได้ที่:

+66 (0)76 584 450

รับข่าวสารและข้อมูล

Copyrighted 2021. Paradise Koh Yao Resort Phuket-Krabi