ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าพัก

1. เงื่อนไขข้อกำหนด

การชำระเงินล่วงหน้าจะถูกเรียกเก็บในเมื่อทำการจองห้องพัก การตัดบัตรเครดิตอาจจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันหลังจากมีการทำการสำรองห้องพัก การสำรองห้องที่สมบูรณ์จะต้องมีการชำระเงินบางส่วนหรือทั้งหมดก่อน หากยังไม่มีการชำระเงินจะไม่สามารถทำจองได้
เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขการสำรองห้องพักซึ่งปรากฏว่าลูกค้ามีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือไม่เหมาะสม
การแก้ไขหรือยกเลิกจะต้องทำในหนังสือแจ้งไปยังโรงแรมผ่านทางอีเมล์อย่างเป็นทางการหรือแบบฟอร์มการติดต่อในเว็บไซต์ เเละได้รับการยืนยันการยกเลิกเท่านั้น ค่าใช้จ่ายจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินบาทไทย

2.นโยบายการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกการเข้าพัก, การไม่เข้าพักโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า, การคืนเงิน
     2.1 การเปลี่ยนเเปลงวันที่เข้าพัก หรือแก้ไขชื่อและรายละเอียดการเข้าพัก
         2.1.1 สามารถทำได้หากมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย7วัน ก่อนเดินทาง อย่างไรก็ตามการแก้ไขขึ้นอยู่กับห้องว่างในช่วงเวลาที่แก้ไขและอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเป็นอัตราใหม่
         2.1.2 การแก้ไขใด ๆ ที่เกิดขึ้น หากราคาลดลงหรือจำนวนคืนที่ลดลงหรือจำนวนห้องพักที่ลดลง เงินที่จ่ายสำหรับสำรองห้องพักจะไม่สามารถขอคืนเงินได้
     2.2 การยกเลิกการเข้าพัก
         2.2.1 ค่ามัดจำล่วงหน้าไม่สามารถขอคืนเงินได้
         2.2.2 ผู้เข้าพักต้องแจ้งให้ทางรีสอร์ททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการยกเลิกการเดินทาง
     2.3 การยกเลิกการเข้าพักโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
‘ไม่เข้าเช็คอิน’ หมายถึงการไม่แสดงตัวเข้าพักในวันที่แจ้งว่าจะเข้าพัก และไม่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีการรับทราบจากพนักงานทางรีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะทำการนำห้องที่มีการสำรองไว้นำมาขาย โดยไม่มีการเก็บห้องพักไว้ให้และไม่สามารถขอคืนเงินได้
     2.4 ลดระยะเวลาการเข้าพัก เช็ดเอาท์ก่อนกำหนด
คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากวันที่เข้าพักจริงเป็นจำนวน 1 คืน
     2.5 การคืนเงิน
สำหรับกรณีการคืนเงินทุกกรณีที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเงินเต็มจำนวนที่เรียกเก็บจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
การคืนเงินจะใช้เวลาอย่างน้อย 10-14 วันทำงานให้เสร็จสมบูรณ์การทำธุรกรรม แต่ระยะเวลาในการทำธุรกรรมยังขึ้นอยู่กับวิธีการที่รวดเร็วธนาคารในประเทศและกระบวนการของลูกค้าที่ทำธุรกรรม
     2.6 เงื่อนไขหรือนโยบายอื่น ๆ
นโยบายอื่นหรือข้อตกลงและเงื่อนไขที่อาจนำมาใช้ได้ในกรณีที่มีเงื่อนไขการจองพิเศษ ยกตัวอย่างเช่นโปรโมชั่นบางอย่างอาจไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขหรือการยกเลิกเนื่องจากเป็นราคาที่ต่ำมาก

3. นโยบายการเข้าพัก
     3.1 การเข้าพักต่อห้องปกติ คือ 2 ท่าน
     3.2 อนุญาตให้เข้าพักสูงสุดผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อห้องซึ่งมีค่าบริการเพิ่มเติม
     3.3 อนุญาตให้เข้าพักผู้ใหญ่ 2 ท่านเด็ก 2 ท่านได้ เมื่อเด็กคนแรกพักร่วมกับผู้ปกครอง เด็กอีกคนต้องใช้เตียงเสริม (คิดค่าบริการการใช้เตียงเสริม)

4. นโยบายการเข้าพักของเด็ก
     4.1 ทางรีสอร์ทต้อนรับเด็กทุกเพศทุกวัย
     4.2 ทารก (อายุต่ำกว่า 4) ทารก (1คน) พักฟรีพร้อมอาหารเช้าเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่
     4.3 เด็ก (4 ถึง 15 ปี)
          4.3.1 เด็กพักได้สูงสุด 2 คนโดยได้รับอนุญาตให้เข้าพักร่วมกับผู้ปกครอง
          4.3.2 เด็กหนึ่งคนที่ร่วมเตียงเสริม เสียค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารเช้าเท่านั้น
          4.3.3 เด็กหนึ่งคนที่ต้องใช้เตียงหรือโซฟาเตียงเสริมจะคิดค่าบริการในอัตราเตียงเสริม

5. นโยบายเตียงเสริม
     5.1 จำนวนสูงสุดของเตียงเสริมในห้องพักจำนวนคือ 1เตียง
     5.2 ทางรีสอร์ทจะมีการเรียกเก็บค่าบริการเตียงเสริมก่อนเช็คอินหรือก่อนการใช้งาน
     5.3 หากต้องการใช้เตียงเสริมรบกวนแจ้งล่วงหน้าเพื่อทางรีสอร์ทได้จัดเตรียมให้ท่าน
     5.4 โรงแรมอาจจัดเตียงเดย์เบดหรือโซฟาเป็นเตียงเสริม ซึ่งคิดราคาเป็นอัตราเตียงเสริม
     5.5 ค่าบริการสำหรับเตียงเสริมรวมอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว นอกเสียจากมีเงื่อนไขเป็นอย่างอื่น

6. นโยบายสัตว์เลี้ยง
สัตว์เลี้ยงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพัก ค่าปรับเมื่อพบเพื่อเป็นค่าทำความสะอาด 4,000 บาทต่อสัตว์เลี้ยง1ตัว และผู้เข้าพักอาจถูกปฏิเสธการเข้าพักเนื่องจากสัตว์เลี้ยงอาจก่อให้เกิดเสียงกลิ่นและรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น

7. นโยบาย สูบบุหรี่
ห้ามสูบบุหรี่ภายในที่พัก ค่าปรับเมื่อพบเพื่อเป็นค่าทำความสะอาด 4,000 บาท/ห้อง ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ อาจเป็นเหตุให้มีการปรับเพิ่มเติม

8. นโยบายควบคุมเสียงรบกวน
หลัง4ทุ่ม ทางรีสอร์ทขอความร่วมมือผู้เข้าพัก ไม่ทำเสียงรบวนผู้เข้าพักท่านอื่น อาจมีการปรับหากพบว่ามีการทำเสียงรบกวน

Check rates & availability

travel date
Room(s)
1
Adult(s)
2
Child(ren)
0
4-15 years
Promo code
Home
Offers
Dining